کول سامر در صنایع غذایی

آنچه در صنایع لبنی و غذایی مهم است عدم ورود آلودگی به محصولات است. آنجا است که کیفیت مبدل های حرارتی و آب بندی و مقاومت در برابر رشد میکرواورگانیزم ها مطرح می شود. شرکت کول سامر در زمینه ساخت مبدل های حرارتی صفحه ای با زبری سطح زیر 0.4um که احتمال چسبندگی و رشد باکتری را کاهش می دهد، در جنس های مختلف اعم از تیتانیم، استیل 316 و 304 فعال است.

شرکت کاله

گروه صنعتی نجاتی (آناتا)

کشت و صنعت کارون

لبنیات مروارید گلپایگان

شرکت عالیفرد

شرکت امور دام ایران

گروه صنعتی پارس مینو

کشت و صنعت نیشکر دهخدا

شرکت خمیر مایه خوزستان

شرکت الکل سازی رازی