کول سامر در صنایع پتروشیمی :

فرآیندهای شیمیایی، راکتورهای شیمیایی بکار رفته در پتروشیمی ها و اغلب فرآیندها نیاز به تنظیم دمای عناصر واکنش دهنده دارند. به گونه ای که در برخی موارد محصولی خاص تنها در یک بازه دمایی خاص قابل حصول است. در این زمینه مبدل های حرارتی به جهت تنظیم نمودن دمای سیالات در پتروشیمی ها مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت کول سامر با تامین تجهیزات انتقال حرارت مورد نیاز پتروشیمی های کشور توانسته است نیاز این بخش از صنعت کشور را به خارج از کشور به حداقل برساند به گونه ای که طیف وسیعی از مبدل های جوشی، مبدل های صفحه ای واشری، ایرکولرها و تجهیزات تهویه (HVAC) ضد انفجار را در اختیار این واحد ها قرار داده است. برخی از مشتریان کول سامر عبارتند از:

شرکت پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی شازند

شرکت پتروشیمی مارون

شرکت پتروشیمی کاویان

شرکت پتروشیمی پردیس 

شرکت پتروشیمی لرستان

شرکت پتروشیمی بندر امام

شرکت پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی مهر

شرکت پتروشیمی رجال

شرکت پتروشیمی فن آوران

شرکت پتروشیمی رازی

شرکت پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی فجر

شرکت پتروشیمی اروند

شرکت پتروشیمی امیر کبیر

شرکت پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی بو علی سینا

شرکت پتروشیمی کرمانشاه

شرکت پتروشیمی لاله

شرکت پتروشیمی خارک

شرکت پتروشیمی تندگویان

شرکت پتروشیمی غدیر