کول سامر در صنایع نیروگاهی:

نیروگاه ها در زمینه کویل های خنک کننده روغن، فیلترهای توربین های گازی از مشتریان کول سامر هستند، محصولاتی چون مبدل های پوسته لوله کول سامر و فیلترهای غبار، روغن و گاز از کمپانی های معتبر بین المللی تا کنون توسط کول سامر به صنعت نیروگاهی کشور عرضه گشته است:

 نیروگاه شهید سلیمی نکاء

نیروگاه شهید رجایی قزوین

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

نیروگاه شازند

نیروگاه علی آباد کتول

نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر

نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه