کول سامر در صنایع نیروگاهی:

نیروگاه ها در زمینه کویل های خنک کننده روغن، فیلترهای توربین های گازی از مشتریان کول سامر هستند، محصولاتی چون مبدل های پوسته لوله کول سامر و فیلترهای غبار، روغن و گاز از کمپانی های معتبر بین المللی تا کنون توسط کول سامر به صنعت نیروگاهی کشور عرضه گشته است: